Archiwum kategorii: Informatyzacja

Egzekucja po elektronicznym postępowaniu upominawczym

W dniu 15 marca 2019 r.  dr Łukasz Goździaszek wygłosił dwa wykłady akademickie w ramach przedmiotu „Elektroniczne postępowanie upominawcze” na studiach prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład pt. „Postępowanie egzekucyjne w oparciu o elektroniczny nakaz zapłaty” dotyczył kluczowych zagadnień związanych z elektronicznymi tytułami egzekucyjnymi, w tym nadawaniem klauzuli wykonalności, wnioskiem o wszczęcie egzekucji i zawieszeniem postępowania egzekucyjnego. Natomiast w trakcie drugiego wykładu pt. „Perspektywy elektronicznego postępowania upominawczego” ukazano nieodległą przyszłość elektronicznego postępowania upominawczego, czyniąc rozważania na trzech płaszczyznach: rozwoju technologicznego, zmian prawnych związanych z informatyzacja całego postępowania, a także planowanych zmian (związanych z projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nad którym pracę sejmowe rozpoczęto 8 stycznia 2019 r.).

Fragment wykładu pt. „Postępowanie egzekucyjne w oparciu o elektroniczny nakaz zapłat”:

Fragment wykładu pt. „Perspektywy elektronicznego postępowania upominawczego”:

Ochrona pozwanego i przekazanie sprawy z e-sądu

Kolejne dwa wykłady z przedmiotu „Elektroniczne postępowanie upominawcze”, zatytułowane „Środki ochrony prawnej przysługujące pozwanemu” oraz „Przekazanie sprawy z elektronicznego postępowanie upominawczego do tradycyjnego postępowania i dalsze rozpoznanie sprawy”, adwokat dr Łukasz Goździaszek wygłosił w dniu 8 marca 2019 na studiach prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fragment wykładu pt. „Środki ochrony prawnej przysługujące pozwanemu”:

Fragment wykładu pt. „Przekazanie sprawy z elektronicznego postępowanie upominawczego do tradycyjnego postępowania i dalsze rozpoznanie sprawy”:

Pozew i nakaz w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Wykłady pt. „Tworzenie pozwu i innych pism procesowych” oraz „Czynności sądu, referendarza i przewodniczącego” zostały przeprowadzone w dniu 1 marca 2019 przez adwokata dr Łukasza Goździaszka na studiach prawniczych (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) na przedmiocie „Elektroniczne postępowanie upominawcze”.

Fragment wykładu pt. „Tworzenie pozwu i innych pism procesowych”:

Fragment wykładu pt. „Czynności przedsądowe”:

Rola e-sądu w systemie postępowania cywilnego

W dniu 22 lutego 2019 r. na studiach prawniczych (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) adwokat dr Łukasz Goździaszek wygłosił dwa pierwsze wykłady w ramach przedmiotu „Elektroniczne postępowanie upominawcze”. Łącznie wykładów będzie dziesięć. Pierwszy wykład pt. „Rola e-sądu w systemie postępowania cywilnego” dotyczył problematyki właściwości sądu rozpoznającego sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Sądu Rejonowego Lublin-Zachód). Przedstawiono również statystyki funkcjonowania e-sądu w latach 2010-2017. Natomiast w czasie drugiego wykładu pt. „Czynności przedsądowe” przeanalizowano kwestie wpływające na decyzją o wyborze sposobu dochodzenia roszczenia, a także przedstawiono zagadnienia związane z założeniem konta użytkownika na portalu dostępowym e-sądu.

Fragment wykładu nr 1 pt. „Rola e-sądu w systemie postępowania cywilnego”:

Fragment wykładu nr 2 pt. „Czynności przedsądowe”: