Wszystkie wpisy, których autorem jest Gozdziaszek Kancelaria Prawna

AIcademy – Prawo a Sztuczna Inteligencja

Podczas cyklu trzech warsztatów „AIcademy – Prawo a Sztuczna Inteligencja” dr Łukasz Goździaszek poprowadził w dniu 13 maja 2020 r. zajęcia pn. „Czy sztucznej inteligencji bliżej do prawa czy IT? – AI jako zagadnienie prawne i informatyczne”.

Warsztaty odbyły się online na Uniwersytecie Wrocławskim. Organizatorem warsztatów było Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej oraz Studenckie Koło Naukowe Blok Prawa Komputerowego LegalNet. Warsztaty odbyły się w dniach 13, 20 i 27 maja 2020 r. przy wykorzystaniu uniwersyteckiej platformy MS Teams.

Komentarz do eIDAS

Pod koniec 2019 r. ukazała się w wydawnictwie C.H. Beck książka adw. dr Łukasza Goździaszka pt. „Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Komentarz”.

Książka jest komentarzem prawniczym do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L z 2014 r. Nr 257, s. 73), czyli aktu prawnego potocznie nazywanego eIDAS.

Celem komentowanego unijnego rozporządzenia jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w transgranicznej wymianie informacji drogą elektroniczną, tworząc prawne podstawy dla narzędzi informatycznych związanych z wirtualną tożsamością.

Strony internetowe jako prasa, radio lub telewizja w świetle ochrony dóbr osobistych

W dniu 7 grudnia 2019 r. adw. dr Łukasz Goździaszek wygłosił referat pt. „Strony internetowe jako prasa, radio lub telewizja w świetle ochrony dóbr osobistych” na konferencji naukowej „Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Środki ochrony w razie naruszenia dóbr osobistych w Internecie” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przedmiotem referatu była przede wszystkim kwestia kwalifikacji różnego typu stron internetowych (m.in. portali, mediów społecznościowych, blogów) jako prasy.

Nadto w referacie poruszone problematykę wpływu zakwalifikowania strony internetowej na odpowiedzialność prawną z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Nowelizacja KPC 2019

W książce „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw” (pod red. J. Gołaczyńskiego i D. Szostka) adw. dr Ł. Goździaszek skomentował najnowsze zmiany w prawie postępowania cywilnego w zakresie postępowania nakazowego, „zwykłego” postępowania upominawczego, elektronicznego postępowania upominawczego, postępowania uproszczonego i część przepisów dotyczących postępowania nieprocesowego.

Rozdziały autorstwa adw. dr Ł. Goździaszka dotyczą art. 480[1]-480[4], 484[1]-486, 491-499, 502-505[3], 505[6]-505[8], 505[10]-505[12], 505[14], 505[25], 505[28]-505[29], 505[32]-505[34], 505[36]-505[38], 508, 509[1], 511[2], 517, 518[1], 519 i 567[1] KPC.

Nowelizacja KPC z dnia 4.7.2019 r. wejdzie w życie zasadniczo 7.11.2019 r.. Część przepisów weszła w życie jednak wcześniej (tj. 21.8.2019 r.), a część wejdzie w życie później. Znaczna część zmian komentowanych przez adw. dr Ł. Goździaszka wejdzie w życie dopiero 7.2.2020 r.

Mocą nowelizacji zmieniono ogromną liczbę regulacji. Nie wszystkie zmiany wprowadzają całkowicie nowe rozwiązania. Niemała część zmian ma jedynie charakter porządkujący – merytorycznie normy nie uległy zmianie, lecz jedynie doszło do ich innego umiejscowienia. Porządkujące charakter zmian nie umniejsza jednak ich znaczeniu – zmian jest na tyle dużo, że konieczna jest wnikliwa analiza całego KPC w nowym brzmieniu. Co ciekawe, część przepisów otrzymała nowe brzmienie, a ich dotychczasowa treść nie uległa uchyleniu, a jedynie została wyrażona w przepisie o nowym numerze.