Bitcoin w prawie Unii Europejskiej

„Monety cyfrowe w prawodawstwie unijnym” – referat o takim tytule wygłosił adwokat dr Łukasz Goździaszek na konferencji „Płatności Elektroniczne. Prawne i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych” (26.3.2015, Uniwersytet Wrocławski). Prawo Unii Europejskiej nie zawiera obecnie przepisów wprost dedykowanym wirtualnym walutom. Niemniej Parlament Europejski, Komisja Europejska, a zwłaszcza Europejski Bank Centralny zajmują się problemami związanymi z takimi walutami. W szczególności najpopularniejszą z nich – Bitcoin’ami. Niedawno również do Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynęła sprawa, która skłoni ten organ do zajęcia się problemem wirtualnych walut. Czekamy zatem albo na ewentualne regulacje prawne na szczeblu unijnym, albo chociaż na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE.

Kluczowy problem z bitcoin’ami to spore zmiany wartości. Nie było problemu kiedy ich wartość rosła, ale kilka miesięcy temu trend odwrócił się. Z kolei najważniejszy obecnie problem o charakterze prawnym z wirtualną walutą to kwestia jej opodatkowania. Obciążenie obrotu bitcoin’ami podatkiem znacząco zmniejsza ich atrakcyjność. Warto zaznaczyć, że państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, nie zakazują obrotu wirtualnymi walutami. Nie są jednak traktowane jak tradycyjny pieniądz.