Dokumenty z elektronicznego KRS i KW

„Moc prawna dokumentów uzyskiwanych za pomocą Internetu z ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego”. Szkolenie o takim tytule przeprowadził dla radców prawnych adw. dr Łukasz Goździaszek (Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, 14.11.2013 r.). Szkolenie służyło ukazaniu nowoczesnych rozwiązań dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego  i Ksiąg Wieczystych. Dzięki nim powstał nie tylko dostęp za pomocą Internetu do treści Krajowego Rejestru Sądowego i Ksiąg Wieczystych, ale od niedawna możemy także samodzielnie i bezpłatnie wygenerować na własnych komputerach tzw. wydruki Krajowego Rejestru Sądowego. Możemy posługiwać się nimi tak samo jak urzędowymi odpisami. Niedługo podobne wydruki będzie można „zrobić sobie” z Ksiąg Wieczystych. Również te wydruki będą równoważne urzędowym dokumentom. Zamiast zatem składać do sądu papierowe wnioski i otrzymywać papierowe odpisy, można będzie stworzyć wydruk na własnym komputerze. Nowe przepisy dotyczące Ksiąg Wieczystych przydadzą również niektórym podmiotom (m.in. komornikom i notariuszom) możliwość zdalnego przeszukiwania Ksiąg Wieczystych za pomocą różnych kryteriów.