Doręczenia elektroniczne

W najnowszym numerze pisma adwokatury ukazał się artykuł adwokata dr Łukasza Goździaszka pt. „Doręczenia elektroniczne pomiędzy zawodowymi pełnomocnikami de lege lata i de lege ferenda” (Palestra 2014, nr 11-12, s. 90-100). Redakcja oznaczyła artykuł jako „Ważne dla praktyki”, zatem chyba jest coś na rzeczy:) W publikacji zaproponowano radykalne odejście od tradycyjnych metod wnoszenia i doręczenia pism procesowych i sądowych.