O Łukaszu Goździaszku

Agozdziaszekdwokat dr Łukasz Goździaszek jest prawnikiem i ekonomistą (doktor nauk prawnych, magister prawa, magister ekonomii menedżerskiej). Przed rozpoczęciem prowadzenia własnej praktyki adwokackiej pracował w kancelariach prawnych jako prawnik i w sądach jako aplikant sądowy.  Zdał egzamin sędziowski.

Prowadzi również działalność naukową jako adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykłada tam przedmioty prawno-informatyczne („Elektroniczne postępowanie upominawcze”, „Prawo blogosfery”, „Prawo Internetu i Technologii”, „Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych”, „Informatyzacja administracji publicznej”, „Techniki informacji i komunikacji”, „Obsługa Prawniczych Baz Danych”, „Technologia informacyjna”). Jest również autorem książek z tego zakresu. Jego działalność naukowa i projektowa była wielokrotnie wyróżniana (stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium Samorządu Miasta Wrocławia).

Doświadczenie zawodowe dr Łukasza Goździaszka:

 • od 2013 – Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2012 – Doktor nauk prawnych
 • 2011 – Asystent na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • od 2010 – Adwokat
 • 2010 – Zdany egzamin sędziowski
 • 2009-2014 – Wykładowca na aplikacji radcowskiej
 • 2009-2012 – Prowadzący ćwiczenia na studiach prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim
 • 2008-2012 – Członek Rady Wydziału na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2008 – Członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw elektronicznego postępowania upominawczego
 • 2007-2010 – Etatowy aplikant sądowy w sądach okręgu wrocławskiego (zatrudniony w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu)
 • 2007 – Prawnik w kancelarii prawnej

Doświadczenie projektowe dr Łukasza Goździaszka:

 • od 2020 – Zespół ekspercki do spraw wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym przy Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych
 • 2018-2019 – Kierownik projektu badawczego na Uniwersytecie Wrocławskim (grant wewnętrzny) – działanie służące rozwojowi młodych naukowców
 • 2017 – Kierownik projektu badawczego na Uniwersytecie Wrocławskim (grant wewnętrzny) – działanie służące rozwojowi młodych naukowców
 • 2016 – Wykonanie zleconych czynności w projekcie „Model regulacji jawności i jej ograniczenia w demokratycznym państwie prawnym”
 • 2016 – Kierownik projektu badawczego na Uniwersytecie Wrocławskim (grant wewnętrzny) – działanie służące rozwojowi młodych naukowców
 • 2015 – Kierownik projektu badawczego na Uniwersytecie Wrocławskim (grant wewnętrzny) – działanie służące rozwojowi młodych naukowców
 • 2014 – Kierownik projektu badawczego na Uniwersytecie Wrocławskim (grant wewnętrzny) – działanie służące rozwojowi młodych naukowców
 • 2014-2017 – Wykonawca w  projekcie badawczym „Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 – koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów”
 • 2014-2015 – Stypendysta w projekcie Uniwersytetu Wrocławskiego „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”
 • 2013 – Kierownik projektu badawczego na Uniwersytecie Wrocławskim (grant wewnętrzny) – działanie służące rozwojowi młodych naukowców
 • 2012-2013 – Członek Ministerialnej Grupy  Roboczej ds. Elektronicznego Biura Podawczego
 • 2011-2012 – Kierownik projektu badawczego na Uniwersytecie Wrocławskim (grant wewnętrzny) „Elektroniczne postępowanie upominawcze w prawie polskim”
 • 2011-2012 – Stypendysta w projekcie Uniwersytetu Wrocławskiego „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”
 • 2011  – Wykonawca w projekcie naukowym „Obieg dokumentów elektronicznych między sądami a urzędami stanu cywilnego w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego”
 • 2010-2013 – Członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości do spraw informatyzacji postępowań sądowych
 • 2010 – Wykonawca w projekcie „Verbateam” dotyczącym transkrypcji zapisu audio rozprawy sądowej
 • 2007-2009 – Wykonawca w projekcie „E-sąd – Informatyzacja postępowania cywilnego”
 • 2007-2009 – Wykonawca w projekcie ALIS (Automated Legal Intelligent System)
 • 2007 – Wykonawca w projekcie „Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych”