E-protokół i publikacja orzeczeń

Na konferencji Success Point „Dane wrażliwe – szczególnie chronione dane osobowe w sądownictwie w świetle ustawodawstwa i wymogów KRI” (10.12.2014, Warszawa) adwokat dr Łukasz Goździaszek wygłosił dwa referaty pt.:

  • „E-protokół – nagrywanie rozpraw sądowych w świetle problematyki ochrony dóbr osobistych i danych osobowych”,
  • „Publikacja orzeczeń sądowych w Internecie a dane wrażliwe”.

Oba referaty koncentrowały się wokół problematyki ochrony prywatności osób uczestniczących w rozprawie. Okoliczność, że rozprawy są nagrywane stawia oczywiste pytania w tym przedmiocie. W czasie referatów zwracano uwagę, że niedługo wejdą w życie zmiany regulacji e-protokołu. Nie są również wykluczone nowe przepisy dotyczące publikacji orzeczeń w Internecie.