Egzekucja po elektronicznym postępowaniu upominawczym

W dniu 15 marca 2019 r.  dr Łukasz Goździaszek wygłosił dwa wykłady akademickie w ramach przedmiotu „Elektroniczne postępowanie upominawcze” na studiach prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład pt. „Postępowanie egzekucyjne w oparciu o elektroniczny nakaz zapłaty” dotyczył kluczowych zagadnień związanych z elektronicznymi tytułami egzekucyjnymi, w tym nadawaniem klauzuli wykonalności, wnioskiem o wszczęcie egzekucji i zawieszeniem postępowania egzekucyjnego. Natomiast w trakcie drugiego wykładu pt. „Perspektywy elektronicznego postępowania upominawczego” ukazano nieodległą przyszłość elektronicznego postępowania upominawczego, czyniąc rozważania na trzech płaszczyznach: rozwoju technologicznego, zmian prawnych związanych z informatyzacja całego postępowania, a także planowanych zmian (związanych z projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nad którym pracę sejmowe rozpoczęto 8 stycznia 2019 r.).

Fragment wykładu pt. „Postępowanie egzekucyjne w oparciu o elektroniczny nakaz zapłat”:

Fragment wykładu pt. „Perspektywy elektronicznego postępowania upominawczego”: