Electronic signature of the taxpayer in times of COVID-19

Problematyka podpisu elektronicznego w postępowaniu podatkowych jest przedmiotem artykułu naukowego Ł. Goździaszka pt. „Electronic signature of the taxpayer in times of COVID-19”. Publikacja ukazała się w czasopiśmie „Białostockie Studia Prawnicze” (nr 26/4 z 2021 r., s. 111-120) i dostępna jest bezpłatnie pod linkiem:

http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/111_BookBSP-4.pdf