Elektroniczne postępowanie upominawcze a Konstytucja RP

Adwokat dr Łukasz Goździaszek jest autorem rozdziału „Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle konstytucyjnych zasad wymiaru sprawiedliwości” w książce pod redakcją prof. UWr dr hab. Łukasza Błaszczaka „Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego”.

Konstrukcja elektronicznego postępowania upominawczego odpowiada konstytucyjnym standardom wymiaru sprawiedliwości. Jednak wątpliwości dotyczą kompetencji referendarzy do podejmowania decyzji o niewydaniu nakazu zapłaty w tym postępowaniu. Wprawdzie kompetencje taką referendarze mają, to jednak w praktyce wydaje się być zbyt szeroko interpretowana. Referendarze z wielką ostrożnością powinni podchodzić do negatywnego rozstrzygania spraw. Podkreślić należy, że dotyczy to niewydania nakazu zapłaty, ponieważ kompetencja do wydawania nakazu jest bezsprzeczna.

Ponadto w artykule o problematyce prawa do sądu, ochrony prawnej, jawności, dwuinstancyjności i właściwości sądu.