Elektroniczne postępowanie upominawcze po 5 latach

„Elektroniczne postępowanie upominawcze” na konferencji naukowej „Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka”. Konferencja odbyła się w dniu 5.11.2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W przedstawionym przez adw. dr Łukasza Goździaszka referacie o takim tytule:

  • zwrócono uwagę, że za dwa miesiące minie 5 lat funkcjonowanie e-sądu,
  • wskazano na wady i zalety tytułowego postępowania,
  • do najważniejszych wad zaliczono niezrealizowaniem kluczowego założenia jakim była maksymalna prostota tego postępowania,
  • podkreślono, że EPU powinno być w większym stopniu postępowaniem korzystnym dla zwykłych stron, a nie przede wszystkim dla powodów masowych,
  • z kolei do największych zalet e-sądu zaliczono rozpoznawanie ogromnej liczby spraw, przez co trudno sobie obecnie wyobrazić sądownictwo bez tego szczególnego sądu,
  • oraz „zaryzykowano” tezę o przełomowym znaczeniu EPU dla informatyzacji postępowania sądowego, wskazując, że prawdopodobnie gdyby nie sprawdzenie się w praktyce koncepcji e-sądu, nie wprowadzono by takich rozwiązań jak e-protokół, zakładanie spółki przez Internet, a nawet wydruków z Krajowego Rejestru Sądowego i Ksiąg Wieczystych.

epuszczecin

epuszczecin2

(zdjęcia organizatora)