Elektroniczne postępowanie upominawcze po nowelizacji

Ukazała się książka pt. „Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy” (pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, I. Gil oraz Ł. Błaszczaka) ze zbiorem referatów z ubiegłorocznego zjazdu katedr i zakładów postępowania cywilnego. W księdze znajduje się artykuł adwokata dr Łukasza Goździaszka pt. „Elektroniczne postępowanie upominawcze po nowelizacji”. Autor analizuje rolę elektronicznego postępowania upominawczego po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 15.1.2015 i 10.7.2015, a także rozporządzenia eIDAS. Są to najistotniejsze, pod względem systemowym, zmiany prawne dotyczące elektronicznego postępowania upominawczego w już prawie siedmioletniej historii jego funkcjonowania. Dlatego też wejście w życie nowelizacji z 10.7.2015 zostało odłożone aż do 8.9.2016, przy czym nie można wykluczyć, że ustawodawca do tego czasu znowelizuje nowelizację, tak aby weszła w życie, przynajmniej częściowo, jeszcze póżniej (konkretnie: 1.3.2017).