Ewolucja cywilnych postępowań nakazowych i upominawczych

Znaczna liczba spraw rozpoznanych w ramach postepowań załatwianych nakazem zapłaty była impulsem do przygotowania przez Ł. Goździaszka artykułu „Ewolucja cywilnych postępowań nakazowych i upominawczych w kierunku respektowania wymogów demokratycznego państwa prawnego”. Publikacja dostępna jest bezpłatnie na internetowej stronie czasopisma „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (nr 43/3 z 2021 r., s. 301-307) pod linkiem:

https://wuwr.pl/sfzh/article/view/13571