Funkcjonowanie postępowania cywilnego

Podczas konferencji naukowej „Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 – koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów” (20 III 2017, Warszawa) adwokat dr Łukasz Goździaszek zaprezentował referat pt. „Prezentacja wyników badań dotyczących postępowań cywilnych”.

Referat poświęcony był badaniu praktyki funkcjonowania postępowania cywilnego w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na elektroniczne postępowanie upominawcze. Badano takie „parametry” postępowań jak:

  • czas,
  • koszty,
  • i skuteczność.

Dodatkowo zaakcentowano kwestię znacznego zróżnicowania postępowań sądowych i niepewności (trudności z dokładnym określeniem z góry przebiegu postępowania cywilnego, w tym czasu i kosztów).

Nagranie z całej konferencji dostępne pod linkiem: https://youtu.be/hj2SbQtw9Ow