Identyfikacja elektroniczna

Zajęcia pn. „Problematyka identyfikacji elektronicznej (eID w rozumieniu rozporządzenia eIDAS)” adwokat dr Łukasz Goździaszek poprowadził w dniu 5.5.2016 r. w Warszawie w ramach warsztatu dotyczącego rozporządzenia eIDAS. Rozwój systemów identyfikacji elektronicznej stanowi kluczowy warunek dalszej informatyzacji podmiotów komercyjnych i publicznych. Rozporządzenie eIDAS wprawadza rozwiązania wspierające ten rozwój, przede wszystkim w kontekście transgranicznym, ale pośrednio również w stosunkach wewnątrzkrajowych.