Odpowiedzialność za działania w Internecie

Wykład adw. dr Łukasza Goździaszka pt. „Odpowiedzialność cywilna, karna i podatkowa za czynności podejmowane w Internecie”, czyli o tym co można, a czego nie powinno się robić w sieci (Wrocław, 29.06.2013 r., Przyszłości w IT, Organizator: IT Supreme).

konfa6lipc

(foto organizatora)