Ewolucja cywilnych postępowań nakazowych i upominawczych

Znaczna liczba spraw rozpoznanych w ramach postepowań załatwianych nakazem zapłaty była impulsem do przygotowania przez Ł. Goździaszka artykułu „Ewolucja cywilnych postępowań nakazowych i upominawczych w kierunku respektowania wymogów demokratycznego państwa prawnego”. Publikacja dostępna jest bezpłatnie na internetowej stronie czasopisma „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (nr 43/3 z 2021 r., s. 301-307) pod linkiem:

https://wuwr.pl/sfzh/article/view/13571

Obowiązek rejestracji prasy a postęp technologiczny

Istotne problemy prawne i obywatelskie związane z formalnymi wymogami związanymi z rozpoczęciem szeroko rozumianej działalności prasowej są przedmiotem artykułu Ł. Goździaszka pt. „Obowiązek rejestracji prasy a postęp technologiczny”. Publikację można odnaleźć w czasopiśmie „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (nr 43/4 z 2021 r., s. 383-392) pod linkiem:

https://wuwr.pl/sfzh/article/view/13853

Zakończenie EPU

Nowy model zakończenia elektronicznego postępowanie upominawczego – przejście z modelu kontynuacji (czyli przekazania sprawy do sądu według właściwości ogólnej) do modelu dyskontynuacji – stał się przyczynkiem do artykułu Ł. Goździaszka pt. „Zakończenie elektronicznego postępowania upominawczego”. Artykuł ukazał się w czasopiśmie naukowym „Przegląd Sądowy” (nr z 11-12 z 2021 r., s. 85-99). Więcej informacji dostępnych jest na stronie czasopisma pod linkiem:

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/przeglad-sadowy-11-12-2021

Koncepcje osobowości prawnej dla zaawansowanej sztucznej inteligencji

W dniu 28 maja 2021 r. dr Ł. Goździaszek moderował I panel konferencyjny pn. „Koncepcje osobowości prawnej dla zaawansowanej sztucznej inteligencji” w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nowych Technologii: „Wyzwania w dobie informatyzacji prawa”. Wydarzenie zorganizowała ELSA Łódź. Konferencja odbyła się w trybie online.