Posiedzenie niejawne w procesie cywilnym

W książce pt. „Postępowanie cywilne w czasie pandemii: e-doręczenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejawne, składanie pism procesowych” (pod. red. J. Gołaczyńskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, 2022) ukazał się na stronach nr 172-185 rozdział napisany przez Ł. Goździaszka pt. „Posiedzenie niejawne w procesie cywilnym”.