Pozew i nakaz w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Wykłady pt. „Tworzenie pozwu i innych pism procesowych” oraz „Czynności sądu, referendarza i przewodniczącego” zostały przeprowadzone w dniu 1 marca 2019 przez adwokata dr Łukasza Goździaszka na studiach prawniczych (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) na przedmiocie „Elektroniczne postępowanie upominawcze”.

Fragment wykładu pt. „Tworzenie pozwu i innych pism procesowych”:

Fragment wykładu pt. „Czynności przedsądowe”: