Referaty konferencyjne

2024 rok

 • Ł. Goździaszek, Udział w eksperckim panelu dyskusyjnym pn. „Regulacja wyłączeń odpowiedzialności dostawców usług pośrednich – monitorowanie, klauzula dobrego samarytanina, ogólne i szczególne obowiązki nadzorcze, nakazy udzielenia informacji, odpowiedzialność”, konferencja „Akt o usługach cyfrowych okiem autorów komentarzy, 15 III 2024, Łódź (stacjonarnie), organizator: Uniwersytet Łódzki
 • Ł. Goździaszek, Udział w eksperckim panelu dyskusyjnym pn. „Sztuczna inteligencja a prawo własności intelektualnej”, konferencja „III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Własności Intelektualnej”, 26 IV 2024, Wrocław (stacjonarnie), Uniwersytet Wrocławski, organizator: ELSA Wrocław
 • Współorganizacja wizyty studyjnej w warszawskim Microsoft Technology Center dla studentów kierunku „Prawo e-biznesu” oraz Koła Naukowego BPK LegalNet na Uniwersytecie Wrocławskim, 20 I 2024, Warszawa (stacjonarnie), organizator: Microsoft i Uniwersytet Wrocławski
 • Współorganizacja prowadzonych przez NASK „Warsztatów z cyberbezpieczeństwa” dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 24 III 2024, Wrocław (zdalnie), organizator: NASK i Uniwersytet Wrocławski
 • Ł. Goździaszek, prelekcja „Nowe technologie w pracy prawnika”, wydarzenie „Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych”, 12 III 2024, Wrocław (online), Uniwersytet Wrocławski, organizator: ELSA Wrocław

2023 rok

 • Ł. Goździaszek, prelekcja „Przyszłość sztucznej inteligencji w zawodzie prawnika w kontekście ChatGPT. Zagrożenia i korzyści”, wydarzenie „Dni Edukacji Prawniczej”, 13 XI 2023, Wrocław (stacjonarnie), Uniwersytet Wrocławski, organizator: ELSA Wrocław
 • Ł. Goździaszek, Udział w eksperckim panelu dyskusyjnym pn. „Prawo Własności Intelektualnej a Sztuczna Inteligencja”, konferencja „II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Własności Intelektualnej”, 26 IV 2023, Wrocław (stacjonarnie), Uniwersytet Wrocławski, organizator: ELSA Wrocław
 • Ł. Goździaszek, prelekcja „Sztuczna inteligencja – problemy prawne”, wydarzenie „XVIII Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych”, 14 III 2023, Wrocław (online), Uniwersytet Wrocławski, organizator: ELSA Wrocław

2022 rok

 • Ł. Goździaszek, „Pozwany za BIP? O odpowiedzialności podmiotu publicznego za bezprawne udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Metodyka zabezpieczenia oraz dowodzenia z treści cyfrowych”, XXII FORUM ADMINISTRATORÓW KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP „Biuletyn Informacji Publicznej, otwarte dane i Transformacja Cyfrowa”, 24 XI 2022, Warszawa (online), organizator: Centrum Promocji Informatyki
 • Ł. Goździaszek, „Prawo nowych technologii a Wielki Reset”, I. Seminarium eksperckie realizowane w ramach projektu pt. „Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu: studium nad transformacją ku cywilizacji informacyjnej”, 25 XI 2022, Warszawa (stacjonarnie), organizator: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

2021 rok

 • Ł. Goździaszek, Moderacja I Panelu konferencyjnego, „Koncepcje osobowości prawnej dla zaawansowanej sztucznej inteligencji”, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nowych Technologii: „Wyzwania w dobie informatyzacji prawa”, 28 V 2021, Łódź (online), organizator: ELSA Łódź
 • Ł. Goździaszek, Dyskutant w debacie rozpoczynającej konferencję, Konferencja „Za moich czasów tego nie było – czyli jak technologia wyprzedza nas samych”, 24 IV 2021, Wrocław (online), organizator: NZS Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Ł. Goździaszek, Współorganizator i współmoderator, Seminarium Naukowe „E-nauczanie – incydent czy przyszłość?”, 12 IV 2021, Wrocław (online), organizator: Uniwersytet Wrocławski
 • Ł. Goździaszek, „Prawne aspekty blogowania”, Spotkanie studenckie, 16 III 2021, Wrocław (online), organizator: Naukowe Koło Cywilistów działające przy Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr oraz Studenckie Koło Naukowe Blok Prawa Komputerowego LegalNet
 • Ł. Goździaszek, „Gamingowe prawa konsumentów”, „XVI Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych”, 9 III 2021, Wrocław (online), organizator: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA Wrocław)

2020 rok

 • Ł. Goździaszek, „Jak wykorzystać sztuczną inteligencję?”, „ELSA Day”, 25 XI 2020, Wrocław (online), organizator: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA Wrocław)
 • Ł. Goździaszek, „Systemy identyfikacji elektronicznej i usługi zaufania przy składaniu drogą elektroniczną sprawozdań i innych dokumentów finansowych”, Konferencja „6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych”, 7 X 2020, Szczecin (referat online), organizator: Uniwersytet Szczeciński

2019 rok

 • Ł. Goździaszek, „Zasady wyboru i wdrażania aplikacji i usług inteligentnych systemów transportowych”, Konferencja „V Forum Prawa Mediów Elektronicznych”, 9-10 IV 2019, Opole, organizator: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Szczeciński
 • Ł. Goździaszek, „Inteligentne systemy transportowe”, Konferencja Naukowa „Nowe technologie i sztuczna inteligencja – aspekty prawne i praktyczne”, 27 V 2019, Warszawa, organizator: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Ł. Goździaszek, „Odpowiedzialność za cudze treści w świetle ich moderacji”, referat online, „Ogólnopolska Konferencja Prawa Mediów Społecznościowych”, 15 IV 2019, Olsztyn, organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Ł. Goździaszek, „Strony internetowe jako prasa, radio lub telewizja w świetle ochrony dóbr osobistych”, „Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Środki ochrony w razie naruszenia dóbr osobistych w Internecie”, 7 XII 2019,  Poznań, organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2018 rok

 • Ł. Goździaszek, „Interoperacyjność systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego”, Konferencja „Nowelizacja przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym – ocena nowych rozwiązań”, 5 XII 2018, Warszawa, organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2017 rok

 • Ł. Goździaszek, „Media internetowe jako prasa, radio i telewizja”, Konferencja „Prawo Mediów Społecznościowych”, 22 V 2017, Wrocław, organizator: Uniwersytet Wrocławski
 • Ł. Goździaszek, „Perspektywy pełnego zautomatyzowania elektronicznego postępowania upominawczego”, Konferencja „3. Forum Prawa Mediów Elektronicznych”, 3-5 IV 2017, Szczecin, organizator: Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski
 • Ł. Goździaszek, „Prezentacja wyników badań dotyczących postępowań cywilnych”, Konferencja „Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 – koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów”, 20 III 2017, Warszawa, organizator: Uniwersytet Wrocławski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Ł. Goździaszek, „Zarządzanie danymi osobowymi w kontekście zawierania i realizacji umów IT”, Warsztaty „Prawne aspekty umów i rozwiązań IT w organizacji”, 14 XII 2017, Warszawa, organizator: Dziennik „Rzeczpospolita”

2016 rok

 • Ł. Goździaszek, „Bezpieczeństwo transakcyjne w kontekście nowej regulacji podpisu elektronicznego”, Konferencja „Bezpieczeństwo Danych i Zasobów Firmy”, 22 IX 2016, Warszawa
 • Ł. Goździaszek, „Beacony”, Konferencja „Internet rzeczy (IoT) – drzemiący potencjał technologii”, 22 IX 2016, Warszawa
 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczne postępowanie upominawcze z perspektyw 7 lat jego funkcjonowania”  (referat online), Konferencja „Informatyzacja sądownictwa w Polsce z perspektywy 5 lat”, 25-26 X 2016, Wrocław
 • Ł. Goździaszek, „Sytuacja spółek jako wierzycieli dochodzących roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym i zwykłym postępowaniu cywilnym, z uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego toczonego w oparciu o nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym”, 8 VI 2016, Warszawa
 • Ł. Goździaszek, Organizacja i prowadzenie konferencji naukowej „Rozprawa na odległość – wykorzystanie wideokonferencji w postępowaniu sądowym”, 14 V 2016, Wrocław
 • Ł. Goździaszek, „eID w rozumieniu rozporządzenia eIDAS”, konferencja „Problematyka wdrożenia rozporządzenia eIDAS w przedsiębiorstwach”, 5-6 V 2016, Warszawa
 • Ł. Goździaszek, „Wpływ na postępowanie sądowe regulacji dotyczącej elektronicznego biura podawczego (wchodzącej w życie 8.9.2016)”, konferencja „Nowoczesny prawnik – zarządzanie dokumentami oraz sprawami kancelarii i działów prawnych”, 26 I 2016, Warszawa

2015 rok

 • Ł. Goździaszek, „Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonymi”, Ogólnopolska konferencja „Egzekucja sądowa w Polsce w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego”, 23 X 2015, Wrocław
 • Ł. Goździaszek, „Konsekwencje dla stron przekazania sprawy z e-sądu”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy” (referat online), 16 X 2015, Lublin
 • Ł. Goździaszek, „Perspektywy Internetu Rzeczy w świetle regulacji prawnych”, 14 X 2015, Warszawa
 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczne postępowanie upominawcze po nowelizacji”, Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, 18-20 IX 2015, Wrocław
 • Ł. Goździaszek, Panelista w panelu dyskusyjnym konferencji „Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy – prawna strona przedsiębiorczości”, 8 V 2015, Wrocław
 • Ł. Goździaszek, „Podpis elektroniczny w kontekście rozwiązań stosowanych w obrocie gospodarczym oraz w świetle zmian w prawie Unii Europejskiej”, konferencja „Nowoczesny prawnik – zarządzanie dokumentami oraz sprawami kancelarii i działów prawnych”, 22 IV 2015, Warszawa
 • Ł. Goździaszek, „Prawne aspekty SPAMu”, konferencja „Kongres Bezpieczeństwa Sieci”, 16 IV 2015, Wrocław
 • Ł. Goździaszek, „Monety cyfrowe w prawodawstwie unijnym”, konferencja „Płatności Elektroniczne. Prawne i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych”, 26 III 2015, Uniwersytet Wrocławski
 • Ł. Goździaszek, Panelista w debacie „Kuchnia medialna”, 11 III 2015, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

2014 rok

 • Ł. Goździaszek, „E-protokół – nagrywanie rozpraw sądowych w świetle problematyki ochrony dóbr osobistych i danych osobowych”, Konferencja „Dane wrażliwe – szczególnie chronione dane osobowe w sądownictwie w świetle ustawodawstwa i wymogów KRI”, 10 XII 2014, Warszawa
 • Ł. Goździaszek, „Publikacja orzeczeń sądowych w Internecie a dane wrażliwe”, Konferencja „Dane wrażliwe – szczególnie chronione dane osobowe w sądownictwie w świetle ustawodawstwa i wymogów KRI”, 10 XII 2014, Warszawa
 • Ł. Goździaszek, „Likwidacja tożsamości na portalu społecznościowym”, Konferencja naukowa „Non omnis moriar. Prawne zagadnienia pochówku, dóbr osobistych zmarłego, wybrane zagadnienia dziedziczenia oraz swoboda działalności funeralnej”, 21 XI 2014 r., Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczne postępowanie upominawcze”, Konferencja naukowa „Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka”, 5 XI 2014 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Ł. Goździaszek, „Blogi firmowe – prawne aspekty zamieszczania informacji na stronie internetowe”, Konferencja „Elektroniczny Obieg informacji w Firmie”, 9 X 2014, Wrocław

2013 rok

 • Ł. Goździaszek, „Moc prawna dokumentów uzyskiwanych za pomocą Internetu z ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego”, szkolenie dla radców prawnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, 14 XI 2013
 • Ł. Goździaszek, „Czy numery PESEL to szczególne dane osobowe?”. Referat na konferencji „Elektroniczny Obieg informacji w Firmie”, 24 X 2013, Wrocław
 • Ł. Goździaszek, „Wybrane zagadnienia prawne dotyczące włamań do systemów informatycznych”. Referat na konferencji „Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych”,  23 X 2013, Wrocław
 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczne postępowanie upominawcze”. Szkolenie dla radców prawnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, 11 VII 2013
 • Ł. Goździaszek, „Odpowiedzialność prowadzącego portal internetowy (system teleinformatyczny) za działania użytkowników w ramach tego portalu”. Referat na konferencji „Kompleksowe Systemy Informatyczne” GigaCon, 21 II 2013, Wrocław
 • Ł. Goździaszek, „Odpowiedzialność cywilna, karna i podatkowa za czynności podejmowane w Internecie”, Referat na targach pracy „Przyszłość w IT”, 29 VI 2013, Wrocław

2012 rok

 • Ł. Goździaszek, „Kierunki zmian elektronicznego postępowania upominawczego”, Konferencja z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, 14 XI 2012, Wrocław
 • Ł. Goździaszek, „Sądowe portale informacyjne i orzeczeń”, Konferencja „Nowoczesna kancelaria prawna – dokumenty i sprawy pod kontrolą”, Multitrain, 27 XI 2012, Warszawa
 • Ł. Goździaszek, „Portale orzeczeń sądowych jako przykład obiegu informacji”. Referat na konferencji „EOIF – Elektroniczny Obieg informacji w Firmie” GigaCon, 30 X 2012, Wrocław
 • Ł. Goździaszek, „Cloud computing – prawne aspekty ochrony danych”. Referat na konferencji „Cloud Computing” GigaCon, 21 II 2012, Wrocław
 • Ł. Goździaszek, „Nowe kierunki ochrony konsumentów w Internecie w świetle prawa Unii Europejskiej. Konieczne zmiany w prawie polskim do końca 2013 roku”. Referat na konferencji Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon, 30 I 2012, Wrocław

2011 rok

 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczne postępowanie upominawcze – sądowe dochodzenie należności przez Internet”. Referat na konferencji „EOIF – Elektroniczny Obieg informacji w Firmie” GigaCon, 25 XI 2011, Wrocław
 • Ł. Goździaszek, „Prawne konsekwencje wykorzystania komunikacji elektronicznej wewnątrz organizacji i w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi”. Referat na konferencji „EOIF – Elektroniczny Obieg informacji w Firmie” GigaCon, 20-21 VII 2011, Warszawa
 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczne postępowanie upominawcze – sukces informatyzacji sądownictwa”. Referat na Konferencji „Informatyzacja sądownictwa – systemy wspierające organizację wymiaru sprawiedliwości”, 30 III 2011 r., Warszawa

2010 rok

 • Ł. Goździaszek, „Propozycje zmian w elektronicznym postępowaniu upominawczym”. Referat na Konferencji „Aktualne problemy informatyzacji  sądownictwa”, 17 XII 2010 r., Warszawa
 • Ł. Goździaszek, „Propozycje zmian w elektronicznym postępowaniu upominawczym”. Referat na Konferencji „Aktualne problemy informatyzacji  sądownictwa”, 10 XII 2010 r., Wrocław

2009 rok

 • Ł. Goździaszek, „Cybersąd – nowy element przestrzeni wirtualnej”. Referat na „Ogólnopolskiej konferencji o Internecie. Obierz swój kurs(or) daj się złapać w sieć”, 23-25 III 2009 r., Wrocław
 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczne orzeczenia sądowe”. Referat na Konferencji Naukowej „Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii”, 21-22 IX 2009 r., Wrocław

2008 rok

 • Ł. Goździaszek, „Regulacje prawne informatyzacji obrotu gospodarczego, administracji publicznej i sądownictwa – cele, efektywność i perspektywy”. Referat na seminarium w ramach „Cyklu seminariów z zakresu Law & Economics w roku akademickim 2007/2008”, organizator: Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (Polish Association of Law and Economics), 29 V 2008 r., Warszawa
 • Ł. Goździaszek, „Rola komunikacji elektronicznej w funkcjonowaniu nowoczesnej administracji publicznej i sądów”. Referat na III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej TALENTY 2008, 28-29 XI 2008 r., Wrocław

2007 rok

 • Ł. Goździaszek, „Tryb hybrydowy sądowego postępowania w sprawach cywilnych (de lege ferenda)”. Referat na II Konferencji w ramach projektu „Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych”, Temat konferencji: Model docelowy, 26-28 IX 2007 r., Wrocław
 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczne postępowanie upominawcze”. Referat na III Konferencji w ramach projektu „Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych”, Temat konferencji: Model przejściowy, 24-26 X 2007 r., Ożarów Mazowiecki