SPAM – nowe regulacje

„Prawne aspekty SPAMu” to referat adw. dr Łukasza Goździaszka na konferencji  „Kongresie Bezpieczeństwa Sieci” (Wrocław, 16.4.2015 r.). Każdy wie, że spamować nie wolno. Mniej osób wie jakie sankcje grożą za spamowanie – jest to wykroczenie zagrożone karą grzywny i czyn nieuczciwej konkurencji.

Dotychczasowe dość klarowne regulacje wprost dotyczące SPAMu uległy zmianie 25.12.2014 r. Kluczowy problem to relacja art. 172 Prawa telekomunikacyjne do innych przepisów, w tym względem art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulacje Prawa telekomunikacyjnego nakładają również sankcję w postaci wysokiej kary pieniężnej.

(zdjęcie organizatora)