Swoboda wypowiedzi w Internecie

Ukazała się nowa książka adwokata dr Łukasza Goździaszka pt. „Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie”. Monografia koncentruje się wokół problematyki naruszenia dóbr osobistych poprzez wypowiedzi internetowe. W książce ukazano aktualne problemy prawne związane z wolnością słowa w przestrzeni wirtualnej oraz zaprezentowano orzecznictwo sądów w przedstawionym w zakresie. Szczegółowy spis treści książki dostępny na stronie wydawnictwa (kliknij tutaj).