Archiwa tagu: Publikacja naukowa

Meritum KPC 2021

Nakładem Wolters Kluwer ukazało się drugie wydanie (znacznie zmienione) książki „Meritum. Postępowanie cywilne”.

W odróżnieniu od pierwszego wydania z 2017 r. książka została podzielona na dwa tomy – pierwszy tom (pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ) poświęcony jest postępowaniu rozpoznawczemu i zabezpieczającemu, a drugi (pod red. I. Gil) traktuje o postępowaniu egzekucyjnym, arbitrażowym i międzynarodowym.

Dr Ł. Goździaszek (podobnie jak w pierwszym wydaniu) jest autorem następujących rozdziałów:

 • Elektroniczne postępowanie upominawcze (w Tomie I, s. 1065-1094)
 • Stanowisko cudzoziemca w procesie cywilnym (w Tomie II, s. 561-574)
 • Zwolnienie cudzoziemca od kosztów sądowych (w Tomie II, s. 575-586)
 • Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych (w Tomie II, s. 655-680)
 • Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (w Tomie II, s. 717-740)

Informatyzacja KPC 2021

W książce „Prawo nowych technologii” (pod redakcją K. Flagi-Gieruszyńskiej i J. Gołaczyńskiego) zawarty jest rozdział „Informatyzacja postępowania cywilnego” autorstwa dr Ł. Goździaszka.

W kolejnych podrozdziałach poruszono takie kwestie jak:

 • przesłanki stosowania komunikacji elektronicznej i innych narzędzi informatycznych
 • elektroniczne utrwalanie przebiegu postępowania
 • elektroniczne wnoszenie pism procesowych
 • elektroniczne doręczenia
 • e-posiedzenia
 • elektroniczne postępowanie dowodowe i e-dowody
 • elektroniczne orzeczenie, uzasadnienie i klauzula wykonalności
 • elektroniczna egzekucja
 • szczególne e-postępowania (elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie wieczystoksięgowe, postępowanie rejestrowe, e-licytacja komornicza)
 • informacje o sprawie (e-wokanda, portale informacyjne, komunikacja elektroniczna z sekretariatem wydziału sądowego).

Rozdział „Informatyzacja postępowania cywilnego” w kompleksowy i skondensowany sposób charakteryzuje rozwiązania informatyczne stosowane w procesie i postępowaniu nieprocesowym.

Komentarz do Krajowego Rejestru Sądowego

Wydawnictwo C.H. Beck opublikowało komentarz prawniczy dot. Krajowego Rejestru Sądowego („Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz” pod. red. K. Osajdy). Jednym ze współautorów jest Ł. Goździaszek, który podał analizie art. 2, 3a-6, 8a, 19d-20, 21b-21c i 35 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz dostępny jest również w postaci elektronicznej w Legalisie.

Komentarz do eIDAS

Pod koniec 2019 r. ukazała się w wydawnictwie C.H. Beck książka adw. dr Łukasza Goździaszka pt. „Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Komentarz”.

Książka jest komentarzem prawniczym do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L z 2014 r. Nr 257, s. 73), czyli aktu prawnego potocznie nazywanego eIDAS.

Celem komentowanego unijnego rozporządzenia jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w transgranicznej wymianie informacji drogą elektroniczną, tworząc prawne podstawy dla narzędzi informatycznych związanych z wirtualną tożsamością.