Udzielenie zabezpieczenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym

W najnowszym numerze czasopisma „Polski Proces Cywilny” (nr 2 z 2016 r.) ukazał się artykuł adwokata dr Ł. Goździaszka pt. „Udzielenie zabezpieczenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym”. W artykule poruszono kwestie możliwości i sposobu zabezpieczenia roszczeń, co do których wniesiono pozew do e-sądu. Ustawodawca jednoznacznie nie przewdział takiej możliwości, ale też jej nie wykluczył. Przyjąć zatem należy, że możliwe jest udzielenie zabezpieczenia, wymaga to jednak uwzględnienia szeregu niuansów proceduralnych.