Uniwersytet Wrocławski 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 adwokat dr Łukasz Goździaszek prowadzi na Uniwersytecie Wrocławskim, jako adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, szereg zajęć łącznie dla ponad tysiąca studentów związanych z prawnymi aspektami sieci internetowej i nowoczesnych technologii.

Na studiach prawniczych:

  • Prawo Internetu i Technologii (wykłady i ćwiczenia dla IV roku)
  • Prawo blogosfery (wykłady dla III roku i konwersatoria dla V roku)
  • Obsługa prawniczych baz danych (ćwiczenia-laboratoria komputerowe dla I roku)
  • Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych (wykład dla IV roku)
  • Elektroniczne postępowanie upominawcze (konwersatorium dla V roku)

Na studiach administracyjnych:

  • Techniki informacji i komunikacji (ćwiczenia-laboratoria komputerowe dla I roku)
  • Prawo Internetu i Technologii  (konwersatorium dla I roku II stopnia)
  • Prawo blogosfery (konwersatorium dla III roku I stopnia)

Do dwóch spośród powyższych przedmiotów – „Prawo Internetu i Technologii” oraz „Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych” – przygotowano specjalne materiały w postaci krótkich nagrań video.

Wprowadzenie otwierające playlistę „Prawo Internetu i Technologii”:

Wprowadzenie otwierające playlistę „Dane osobowe”:

W założeniu nagrania mają poprzedzać każdy z kolejnych wykładów i wstępnie prezentować jedno z omawianych zagadnień. Nagrania zostały zamieszczone na YouTubie i pogrupowane w dwie playlisty. Są ogólnodostępne i powinny się wyświetlić po kliknięciu w powyższe wprowadzenia do playlist.