Ustne uzasadnienia, czyli tzw. e-uzasadnienia

Od ponad dwóch miesięcy sądy cywilne nie muszą sporządzać pisemnych uzasadnień wyroków, a wystarczy, że uzasadnią je ustnie. Jeśli strona postępowania wystąpi o doręczenie jej uzasadnienia, to otrzyma transkrypcję „ustnej” wypowiedzi:) Wydaje się, że taka postać uzasadnień jest spotykana coraz częściej w praktyce. Przekłada się to na merytoryczną zawartość uzasadnień, które są zazwyczaj po prostu krótsze.

Nowa forma uzasadnień orzeczeń jest przedmiotem artykułu adwokata dr Łukasza Goździaszka „E-uzasadnienie wyroku w postępowaniu cywilnym” – publikacja ta znajduje się w książce „Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga Jubileuszowa Sędziego Doktora Zbigniewa Szczurka” (pod. red. J. Świeczkowskiego, Gdynia 2014, s. 140-152).