Współpraca

Zakres zainteresowań badawczych i zawodowych adwokata dr Łukasza Goździaszka obejmuje kwestie dotyczące Prawa Internetu i Technologii, w tym m.in.:

 • projekty informatyczne,
 • startupy, portale internetowe, blogi, vlogi, fora internetowe,
 • audyt funkcjonalności oprogramowania w świetle wymogów umowy wdrożeniowej,
 • handel elektroniczny, sklepy internetowe, aukcje online, reklama i konkursy w Internecie (e-commerce),
 • ochrona autorska, zawieranie umów licencyjnych, ochrona znaków towarowych, walka z podrabianymi towarami (własność intelektualna),
 • tworzeniu informatycznych produktów multimedialnych (programy i gry komputerowe),
 • cyberprzestępczość,
 • naruszenia dóbr osobistych  w Internecie,
 • przetwarzanie danych osobowych (polityki prywatności i bezpieczeństwa),
 • usługi telekomunikacyjne,
 • wprowadzanie na rynek nowych technologii.