Kancelaria Prawna

Adwokat dr Łukasz Goździaszek działając jako przedsiębiorca pod marką Goździaszek :: Kancelaria Prawna świadczy usługi prawne związane z Prawem Internetu i Technologii, w tym m.in.:

 • obsługa prawna i biznesowa komercyjnych projektów informatycznych,
 • doradztwo prawne dla firm, startup’ów, portali internetowych, blogów, vlogów, twórców i forów internetowych,
 • audyt funkcjonalności oprogramowania w świetle wymogów umowy wdrożeniowej,
 • sprawy dotyczące handlu elektronicznego, sklepów internetowych, aukcji online, reklam i konkursów w Internecie (e-commerce),
 • ochrona autorska, zawieranie umów licencyjnych, ochrona znaków towarowych, walka z podrabianymi towarami (własność intelektualna),
 • doradztwo prawne przy tworzeniu informatycznych produktów multimedialnych (programy i gry komputerowe),
 • przeciwdziałanie cyberprzestępczości,
 • powstrzymywanie naruszania dóbr osobistych  w Internecie,
 • materia przetwarzania danych osobowych (polityki prywatności i bezpieczeństwa),
 • sprawy dotyczące usług telekomunikacyjnych,
 • pomoc prawna przy wprowadzaniu na rynek nowych technologii.

Goździaszek :: Kancelaria Prawna zapewniana kompleksowe wsparcie firm i projektów w zakresie prawnych aspektów (analizy ryzyka prawnego)  m.in.:

 • zarządzania firmą,
 • kontaktów z kontrahentami i klientami,
 • podejmowania decyzji biznesowych,
 • postępowań sądowych i administracyjnych,
 • przygotowania posiedzeń organów,
 • zawierania umów,
 • treści stron internetowych,
 • przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenia projektów.

Obsługa może objąć wszystkie sprawy firmy (nie tylko działania internetowe). Powinna to być jednak firma z branży internetowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, kreatywnej, infrastrukturalnej lub e-commerce.

logoKancelaria

Usługi wykonywane są na terytorium całego kraju. Spotkania osobiste z dr Łukaszem Goździaszkiem możliwe są we Wrocławiu i Warszawie. W razie potrzeby usługi mogą być świadczone w siedzibie Klienta we Wrocławiu. Obsługiwane są również podmioty zagraniczne.

Wynagrodzenie wyliczane jest przed rozpoczęciem świadczenia usługi w oparciu o przemnożenie szacowanego wymiaru czasu niezbędnego do wykonania usługi i jednolitej dla wszystkich Klientów stawki godzinowej. W przypadku prac długookresowych istnieje możliwość umówienia się na ryczałt miesięczny z limitem godzin (wykupienie z góry określonej liczby godzin miesięcznie po obniżonej stawce).

W celu nawiązania współpracy należy wysłać e-maila na adres kancelaria@gozdziaszek.pl. W odpowiedzi – w zależności od rodzaju sprawy – zaproponowane zostanie osobiste spotkanie, rozmowa telefoniczna, Skype, FaceTime lub dalsza wymiana korespondencji poprzez  pocztę elektroniczną. W przypadku chęci przedstawienia sprawy poprzez telefon, a nie e-maila, należy wysłać e-maila z prośbą o zwrotne przesłanie numeru telefonu lub oddzwonienie.