Ochrona pozwanego i przekazanie sprawy z e-sądu

Kolejne dwa wykłady z przedmiotu „Elektroniczne postępowanie upominawcze”, zatytułowane „Środki ochrony prawnej przysługujące pozwanemu” oraz „Przekazanie sprawy z elektronicznego postępowanie upominawczego do tradycyjnego postępowania i dalsze rozpoznanie sprawy”, adwokat dr Łukasz Goździaszek wygłosił w dniu 8 marca 2019 na studiach prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fragment wykładu pt. „Środki ochrony prawnej przysługujące pozwanemu”:

Fragment wykładu pt. „Przekazanie sprawy z elektronicznego postępowanie upominawczego do tradycyjnego postępowania i dalsze rozpoznanie sprawy”: