Systemy teleinformatyczne i rejestry publiczne

Opublikowany został na YouTube fragment akademickiego wykładu adwokata dr Łukasza Goździaszka pt. „Systemy teleinformatyczne. Rejestry publiczne. Publiczna aplikacja mobilna. Wymiana informacji”. Wykład  przeprowadzono w dniu 17 grudnia 2018 r. na Studiach Stacjonarnych Administracji w ramach przedmiotu „Informatyzacji administracji publicznej”.