Informatyzacja KPC 2021

W książce „Prawo nowych technologii” (pod redakcją K. Flagi-Gieruszyńskiej i J. Gołaczyńskiego) zawarty jest rozdział „Informatyzacja postępowania cywilnego” autorstwa dr Ł. Goździaszka.

W kolejnych podrozdziałach poruszono takie kwestie jak:

  • przesłanki stosowania komunikacji elektronicznej i innych narzędzi informatycznych
  • elektroniczne utrwalanie przebiegu postępowania
  • elektroniczne wnoszenie pism procesowych
  • elektroniczne doręczenia
  • e-posiedzenia
  • elektroniczne postępowanie dowodowe i e-dowody
  • elektroniczne orzeczenie, uzasadnienie i klauzula wykonalności
  • elektroniczna egzekucja
  • szczególne e-postępowania (elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie wieczystoksięgowe, postępowanie rejestrowe, e-licytacja komornicza)
  • informacje o sprawie (e-wokanda, portale informacyjne, komunikacja elektroniczna z sekretariatem wydziału sądowego).

Rozdział „Informatyzacja postępowania cywilnego” w kompleksowy i skondensowany sposób charakteryzuje rozwiązania informatyczne stosowane w procesie i postępowaniu nieprocesowym.