Archiwa tagu: Publikacja naukowa

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Kilka dni temu ukazał się, prawdodpobnie pierwszy na rynku, komentarz do ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, którego współautorem jest dr Łukasz Goździaszek. Przedmiotem zainteresowania Ł. Goździaszka były głównie regulację związane z informatyzacją stroną tego nowego rejestru publicznego, stąd skomentował on art. 1-13, 18, 19 pkt 28 i art. 24 pkt 30 ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Informacje o książce dostępne są na stronie Wydawnictwa C.H. Beck pod linkiem:

https://www.ksiegarnia.beck.pl/21212-ustawa-o-krajowym-rejestrze-zadluzonych-komentarz

Elektroniczne postępowanie upominawcze – doświadczenia i przyszłość

Z okazji jubileuszu funkcjonowania Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego ukazała się księga pamiątkowa z artykułem dr Ł. Goździaszka pt. „Elektroniczne postępowanie upominawcze – doświadczenia i przyszłość”. Szczegółowe informacje o księdza pamiątkowej dostępne na stronie wydawnictwa pod linkiem:

https://www.ksiegarnia.beck.pl/21135-prawo-nowych-technologii-ksiega-z-okazji-jubileuszu-20-lecia-dzialalnosci-centrum-badan-problemow-prawnych-i-ekonomicznych-komunikacji-elektronicznej-i-studenckiego-kola-naukowego-blok-prawa-komputerowego-jacek-golaczynski

Podpis elektroniczny przy sporządzaniu i składaniu sprawozdań finansowych


W czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” (nr 6 z 2022 r., s. 27-33) ukazał się artykuł Ł. Goździaszek pt. „Podpis elektroniczny przy sporządzaniu i składaniu sprawozdań finansowych”. Więcej informacji o publikacji dostępnych jest na stronie internetowej czasopisma pod linkiem:

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/przeglad-ustawodawstwa-gospodarczego/podpis-elektroniczny-przy-sporzadzaniu-i-skladaniu-sprawozdan-finansowych,a674558287

Electronic signature of the taxpayer in times of COVID-19

Problematyka podpisu elektronicznego w postępowaniu podatkowych jest przedmiotem artykułu naukowego Ł. Goździaszka pt. „Electronic signature of the taxpayer in times of COVID-19”. Publikacja ukazała się w czasopiśmie „Białostockie Studia Prawnicze” (nr 26/4 z 2021 r., s. 111-120) i dostępna jest bezpłatnie pod linkiem:

http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/111_BookBSP-4.pdf