Krajowy Rejestr Zadłużonych

Kilka dni temu ukazał się, prawdodpobnie pierwszy na rynku, komentarz do ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, którego współautorem jest dr Łukasz Goździaszek. Przedmiotem zainteresowania Ł. Goździaszka były głównie regulację związane z informatyzacją stroną tego nowego rejestru publicznego, stąd skomentował on art. 1-13, 18, 19 pkt 28 i art. 24 pkt 30 ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Informacje o książce dostępne są na stronie Wydawnictwa C.H. Beck pod linkiem:

https://www.ksiegarnia.beck.pl/21212-ustawa-o-krajowym-rejestrze-zadluzonych-komentarz