Nowe ramy prawne elektronicznej gospodarki i zinformatyzowanych urzędów

W czasopiśmie „Biuletyn Euro Info”, wydawanym przez Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ukazał się artykuł adwokata dr Ł. Goździaszka pt. „Rozporządzenie eIDAS – nowe ramy prawne elektronicznej gospodarki i zinformatyzowanych urzędów”. W artykule przedstawiono istotę nowego unijnego rozporządzenia o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej. Akt ten stosowany jest od 1.7.2016. Obecnie toczą się również prace legislacyjne nad polską ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, której celem jest dostosowanie prawa polskiego do unijnego rozporządzenia. Przedmiotowa materia w całości zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące podpisu elektronicznego. Czasopismo dostępne pod linkiem.