Nowelizacja KPC 2019

W książce „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw” (pod red. J. Gołaczyńskiego i D. Szostka) adw. dr Ł. Goździaszek skomentował najnowsze zmiany w prawie postępowania cywilnego w zakresie postępowania nakazowego, „zwykłego” postępowania upominawczego, elektronicznego postępowania upominawczego, postępowania uproszczonego i część przepisów dotyczących postępowania nieprocesowego.

Rozdziały autorstwa adw. dr Ł. Goździaszka dotyczą art. 480[1]-480[4], 484[1]-486, 491-499, 502-505[3], 505[6]-505[8], 505[10]-505[12], 505[14], 505[25], 505[28]-505[29], 505[32]-505[34], 505[36]-505[38], 508, 509[1], 511[2], 517, 518[1], 519 i 567[1] KPC.

Nowelizacja KPC z dnia 4.7.2019 r. wejdzie w życie zasadniczo 7.11.2019 r.. Część przepisów weszła w życie jednak wcześniej (tj. 21.8.2019 r.), a część wejdzie w życie później. Znaczna część zmian komentowanych przez adw. dr Ł. Goździaszka wejdzie w życie dopiero 7.2.2020 r.

Mocą nowelizacji zmieniono ogromną liczbę regulacji. Nie wszystkie zmiany wprowadzają całkowicie nowe rozwiązania. Niemała część zmian ma jedynie charakter porządkujący – merytorycznie normy nie uległy zmianie, lecz jedynie doszło do ich innego umiejscowienia. Porządkujące charakter zmian nie umniejsza jednak ich znaczeniu – zmian jest na tyle dużo, że konieczna jest wnikliwa analiza całego KPC w nowym brzmieniu. Co ciekawe, część przepisów otrzymała nowe brzmienie, a ich dotychczasowa treść nie uległa uchyleniu, a jedynie została wyrażona w przepisie o nowym numerze.