Podpis elektroniczny przy sporządzaniu i składaniu sprawozdań finansowych


W czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” (nr 6 z 2022 r., s. 27-33) ukazał się artykuł Ł. Goździaszek pt. „Podpis elektroniczny przy sporządzaniu i składaniu sprawozdań finansowych”. Więcej informacji o publikacji dostępnych jest na stronie internetowej czasopisma pod linkiem:

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/przeglad-ustawodawstwa-gospodarczego/podpis-elektroniczny-przy-sporzadzaniu-i-skladaniu-sprawozdan-finansowych,a674558287