Prawo Własności Intelektualnej a Sztuczna Inteligencja

W dniu 26 kwietnia 2023 r. dr Ł. Goździaszek wziął udział w eksperckim panelu dyskusyjnym pn. „Prawo Własności Intelektualnej a Sztuczna Inteligencja” w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Własności Intelektualnej. Zorganizowana przez ELSA Wrocław konferencja odbyła się stacjonarnie na Uniwersytecie Wrocławskim. W czasie dyskusji poruszano takie kwestie jak konsekwencje prawne przypisania sobie „autorstwa” wytworu sztucznej inteligencji, ochrona twórców w kontekście „uczenia się” sztucznej inteligencji oraz ochrona modelu uczenia maszynowego.