Archiwa tagu: Referat konferencyjny

Koncepcje osobowości prawnej dla zaawansowanej sztucznej inteligencji

W dniu 28 maja 2021 r. dr Ł. Goździaszek moderował I panel konferencyjny pn. „Koncepcje osobowości prawnej dla zaawansowanej sztucznej inteligencji” w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nowych Technologii: „Wyzwania w dobie informatyzacji prawa”. Wydarzenie zorganizowała ELSA Łódź. Konferencja odbyła się w trybie online.

E-nauczanie – incydent czy przyszłość?

W dniu 12 kwietnia 2021 r. odbyło się współorganizowane i współprowadzone przez dr Ł. Goździaszka Seminarium Naukowe „E-nauczanie – incydent czy przyszłość?”.

Seminarium było wydarzeniem on-line, towarzyszącym „7. Forum Prawa Mediów Elektronicznych” i poświęconym akademickiemu e-nauczaniu prawa mediów elektronicznych.

Celem seminarium była analiza i dyskusja nad rozwojem nauki oraz kształcenia w zakresie szeroko rozumianego prawa mediów elektronicznych na polskich uczelniach.

Seminarium było podzielone na dwa panele – pierwszy panel „Prawo mediów elektronicznych i inne przedmioty prawnicze o IT” i drugi „E-nauczanie”.

Jako materiał do dyskusji zaproponowano następujące zagadnienia:

 • Czy prawo mediów elektronicznych powinno być nauczane jako osobny przedmiot (o charakterze interdyscyplinarnym) czy w ramach tradycyjnych przedmiotów (jeśli tak to jakich)?
 • Jaka powinna być uniwersalna nazwa dla przedmiotowych zagadnień? Prawo mediów elektronicznych? Prawo nowych technologii? Prawo komunikacji elektronicznej? Prawo internetu? Czy może, prawdopobnie najstarsza, informatyka prawnicza?
 • Jakie zagadnienia powinny być wiodące dla prawa mediów elektronicznych? Informatyzacja? Usługi elektroniczne? RODO? Podpis elektroniczny i inne usługi zaufania? Prawo telekomunikacyjne? Prawo łączności elektronicznej? E-zdrowie? Prywatność? Media (prasa, radio, telewizją)? Prawo własności intelektualnej? Sztuczna inteligencja? E-finanse? E-praca?
 • Czy sensownym rozwiązaniem byłoby, aby w okresie popandemicznym niektóre formy studiów były prowadzone zdalnie?
 • Czy powinna zostać stworzona uniwersalna (publiczna) platforma kształcenia zdalnego dla wszystkich polskich uczelni, czy też lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z rozwiązań komercyjnych? Jeśli zaś pozostano by przy rozwiązaniach komercyjnych, to czy powinno być określone jedno dla wszystkich, czy też każda uczelnia powinna mieć swobodę wyboru w tym zakresie?
 • Jakie oprogramowanie najlepiej sprawdziło się w czasie zdalnego nauczania?
 • Czy w okresie popandemicznym zajęcia uniwersyteckie powinny być nagrywane i udostępniane studentom?
 • Czy prawdopodobnie najczęściej stosowany na potrzeby kursów e-lerningowym system Moodle LMS jest odpowiednim narzędziem, czy też raczej jego interfejs zniechęca prowadzących i studentów?
 • Czy w okresie popandemicznym prawo powinno dawać uczelniom swobodę co do prowadzenia zajęć zdalnych, czy też ustanawiać limity? Jeśli miałyby być limity, to czy odnoszące się do konkretnych przedmiotów, czy też ogólnej liczby godzin na studiach?
 • Czy zdalne nauczanie rodzi obawy co do rzetelności weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia?
 • Czy zdalne nauczanie wymaga mniej czy więcej pracy od prowadzącego i studenta?
 • Czy zasadnym byłoby wprowadzenie obligatoryjnych zajęć informatycznych na każdym kierunku studiów?
 • Czy zdalność nauczania i konferencji naukowych rozwija czy hamuje dyskusję naukową?
 • Jaka jest optymalna metoda zdalnego nauczania? Kursy e-learningowe? Nagrania offline? Transmisja online? Rozwiązania mieszane?

Prawne aspekty blogowania

W dniu 16 marca 2021 r. dr Łukasz Goździaszek poprowadził prelekcje pt. „Prawne aspekty blogowania” w ramach spotkania online, zorganizowanego przez Naukowe Koło Cywilistów działające przy Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr oraz Studenckie Koło Naukowe Blok Prawa Komputerowego LegalNet.

Tematyka wykładu bezpośrednio koresponduje z książką z 2014 r. pt. „Prawo blogosfery”, która ukazała się w wydawnictwie C.H.Beck.

W czasie prelekcji poruszono problematykę charakteru prawnego blogów, kwestię odpowiedzialności prawnej za linkowanie i zagadnienie pośredników internetowych.

Gamingowe prawa konsumentów

W ramach XVI Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych (organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa – ELSA Wrocław) dr Łukasz Goździaszek wygłosił w dniu 9 marca 2021 r. prelekcje pt. „Gamingowe prawa konsumentów”.

W czasie zajęć przedstawiono kluczowe zagadnienia prawne związane z rynkiem gier komputerowych, w tym rozróżnienie ochrony konsumentów w zależności od sposobu nabycia gry (online lub offline), roli regulaminów serwisów dystrybucji gier, kwestii wtórnego obrotu grami, interoperacyjności i kompatybilności treści cyfrowych, zgodności treści cyfrowych z umową oraz konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Wskazano także, że perspektywy dla ochrony konsumentów stwarzane przez nowe prawo, głównie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz.Urz. UE L 136 z 22 maja 2019 r., s. 1-27).