Rozporządzenie eIDAS i prawo polskie

W dzisiejszym wydaniu „Dziennik Gazeta Prawna” w artykule Pana Piotra Pinkosza „Jednolity e-podpis: unijne prawo już jest, a polska ustawa w powijakach” przytoczono wypowiedzi adwokata dr Łukasza Goździaszka dotyczące nowego unijnego i polskiego prawa o identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania, w tym w zakresie podpisu elektronicznego.