Zakończenie EPU

Nowy model zakończenia elektronicznego postępowanie upominawczego – przejście z modelu kontynuacji (czyli przekazania sprawy do sądu według właściwości ogólnej) do modelu dyskontynuacji – stał się przyczynkiem do artykułu Ł. Goździaszka pt. „Zakończenie elektronicznego postępowania upominawczego”. Artykuł ukazał się w czasopiśmie naukowym „Przegląd Sądowy” (nr z 11-12 z 2021 r., s. 85-99). Więcej informacji dostępnych jest na stronie czasopisma pod linkiem:

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/przeglad-sadowy-11-12-2021