Zmiany w e-sądzie

W dniu 10.10.2013 w gazecie „Dziennik Gazeta Prawna” ukazał się artykuł dr Ł. Goździaszka dotyczący e-sądu. W publikacji odniesiono się do kilku spraw, którymi w najbliższym czasie miał zająć się Sąd Najwyższy (m.in. kwestia uzupełniającej opłaty od pozwu, problem zawieszania i umarzania po przekazaniu, zagadnienie przerwania biegu przedawnienia). Przywołano również zeszłoroczne orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące wykorzystania komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowym (sygn. akt III CZP 9/12). Artykuł został napisany kilka tygodni przed jego publikacją. W niedługim czasie po publikacji Sąd Najwyższy rozstrzygnął poruszone problemy w uchwale z dnia 21.11.2013 r. (sygn. akt III CZP 66/13) i z dnia 18.10.2013 r. (sygn. akt III CZP 63/13). Jedna z przedmiotowych uchwał Sądu Najwyższego jest z dnia, w którym ukazał się artykuł (sygn. akt III CZP 56/13). Rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego są zbieżne z twierdzeniami zawartymi w artykule.

epuSNdgp