Blogi firmowe

W dniu 9.10.2014 adwokat dr Łukasz Goździaszek wygłosił referat „Blogi firmowe – prawne aspekty zamieszczania informacji na stronie internetowe” na Konferencji EOIF GigaCon – Elektroniczny Obieg informacji w Firmie (Wrocław). Wykład poruszał problematykę wymogów prawnych jakie wiążą się z założeniem i prowadzeniem firmowego bloga, w tym wchodzących w grę ewentualnych kwestii rejestracyjnych i sprawozdawczych.

blogifirmowe