Archiwum kategorii: Media elektroniczne

Lekarz w sieci

W artykule „Lekarz w sieci. Co wolno, a czego nie wolno z punktu widzenia prawa?”, opublikowanym w „Medium – Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej” (nr 12/2016-1/2017, s. 21-23) adwokat dr Łukasz Goździaszek opisał kluczowe zagadnienia związane z prezentowaniem przez lekarzy w Internecie informacji o konkretnych przypadkach chorobowych.

Nie zawsze działania takie naruszają tajemnicę lekarską. Wymiana doświadczeń zawodowych ma przecież wymiar edukacyjny i w gruncie rzeczy jest niezbędna. Bezwględnie jednak należy przestrzegać sytuacji mogących doprowadzić do ustalenia tożsamości pacjenta. Nie chodzi tylko o niepodawanie danych osobowych pacjenta oraz nieukazywanie jego twarzy. Nie tylko po takich informacjach możliwe jest powiązanie informacji z konkretną osobą. Obecnie coraz częściej słyszy się choćby, że używane przez portale społecznościowe narzędzia do rozpoznawania osób na zdjęciach wcale nie potrzebują do analizy widocznej twarzy.

Artykuł dostępny jest bezpłatnie w Internecie (kliknij tutaj).

Swoboda wypowiedzi w Internecie

Ukazała się nowa książka adwokata dr Łukasza Goździaszka pt. „Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie”. Monografia koncentruje się wokół problematyki naruszenia dóbr osobistych poprzez wypowiedzi internetowe. W książce ukazano aktualne problemy prawne związane z wolnością słowa w przestrzeni wirtualnej oraz zaprezentowano orzecznictwo sądów w przedstawionym w zakresie. Szczegółowy spis treści książki dostępny na stronie wydawnictwa (kliknij tutaj).

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo do usunięcia swojego nazwiska z wyszukiwarki Google zastało przesądzone wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13.05.2014 r. w sprawie C-131/12. Człowiek, który wniósł sprawę do sądu, chciał, aby Google „zapomniało” o nim. Paradoksalnie, wskutek wydania tego wyroku stał się sławny i w Google jest go więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak dzięki niemu teraz każdy może wystąpić do Google z żądaniem uśnięcia jego danych osobowych z wyszukiwarki. W najnowszym numerze Europejskiego Przeglądu Sądowego (nr 2 z 2015 r., s. 41-48) można znaleźć glosę adwokata dr Łukasza Goździaszka do wspomnianego wyroku.

Choć faktycznie wskutek wydania tego orzeczenia narodziło się „prawo do bycia zapomnianym”, to skorzystanie z tego prawa może naruszać prawa osób postronnych. Fundamentalny problem tkwi w okoliczności, że to operator wyszukiwarki (czyli komercyjna firma) ma oceniać czy dane powinny zostać usunięte. „Prawo do bycia zapomnianym”, o którym mowa w orzeczeniu, dotyczy wyłącznie wyników wyszukiwania. Strona, do której odsyłają wyniki wyszukiwania, nie jest objęta tym orzeczeniem.

Likwidacja tożsamości na portalu społecznościowym

W dniu 21.11.2014 adwokat dr Łukasz Goździaszek wygłosił referat pt. „Likwidacja tożsamości na portalu społecznościowym” na konferencji naukowej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Non omnis moriar. Prawne zagadnienia pochówku, dóbr osobistych zmarłego, wybrane zagadnienia dziedziczenia oraz swoboda działalności funeralnej”. Referat ogniskował się wokół prawnych problemów funkcjonowania profilu na portalu społecznościowym.