Elektroniczne biuro podawcze sądu

Adwokat dr Ł. Goździaszek wygłosił referat pt. „Wpływ na postępowanie sądowe regulacji dotyczącej elektronicznego biura podawczego (wchodzącej w życie 8.9.2016)” na konferencji „Nowoczesny prawnik – zarządzanie dokumentami oraz sprawami kancelarii i działów prawnych” (26.1.2016, Warszawa). Referat dotyczył zmian w postępowaniu cywilnym wprowadzonych ustawą z 15.7.2015. Poruszono również kwestie związane z rozpoczęciem stosowania z dniem 1.7.2016 unijnego rozporządzenia eIDAS, a także problematyką polskiego ePUAPu i związanego z nim profilu zaufanego ePUAP.