Jeszcze o elektronicznym postępowaniu upominawczym

Nowa publikacja adwokata dr Łukasza Goździaszka dotycząca elektronicznego postępowania upominawczego (rozdział „Elektroniczne postępowanie upominawcze”, w książce „Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka”, pod redakcją K. Flagi-Gieruszyńskiej, J. Gołaczyńskiego oraz D. Szostka). W kolejnych podrozdziałach poruszono następujące zagadnienia:

  • Ocena e-sądu
  • Sprawy proste
  • Powództwa masowe
  • Elektroniczne postępowanie upominawcze a inne postępowania sądowe
  • Rozwój elektronicznego postępowania upominawczego

Publikacja poświęcona jest głównie ocenie e-sądu na tle 6-letniej praktyki jego funkcjonowania (elektroniczne postępowanie upominawcze zaczęło działać z początkiem 2010 roku). Postępowanie to ma wady i zalety. Od praktycznej strony nie jest ani super rewelacyjne, ale nie jest też całkiem złe. Sporo się w nim zmieniło w 2013, a za kilka miesięcy wejdą w życie kolejne zmiany.