Meritum KPC 2021

Nakładem Wolters Kluwer ukazało się drugie wydanie (znacznie zmienione) książki „Meritum. Postępowanie cywilne”.

W odróżnieniu od pierwszego wydania z 2017 r. książka została podzielona na dwa tomy – pierwszy tom (pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ) poświęcony jest postępowaniu rozpoznawczemu i zabezpieczającemu, a drugi (pod red. I. Gil) traktuje o postępowaniu egzekucyjnym, arbitrażowym i międzynarodowym.

Dr Ł. Goździaszek (podobnie jak w pierwszym wydaniu) jest autorem następujących rozdziałów:

  • Elektroniczne postępowanie upominawcze (w Tomie I, s. 1065-1094)
  • Stanowisko cudzoziemca w procesie cywilnym (w Tomie II, s. 561-574)
  • Zwolnienie cudzoziemca od kosztów sądowych (w Tomie II, s. 575-586)
  • Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych (w Tomie II, s. 655-680)
  • Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (w Tomie II, s. 717-740)