Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego

Podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego (18-20.9.2015, Wrocławiu) adwokat dr Łukasz Goździaszek wygłosił referat pt. „Elektroniczne postępowanie upominawcze po nowelizacji”. Poruszono w nim trzy najistotniejsze zagadnienia związane z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 10.7.2015 w zakresie dotyczącym elektronicznego postępowania upominawczego, tj.:

  1. odniesiono się do roli elektronicznego postępowania upominawczego w systemie postępowania cywilnego w sytuacji funkcjonowania obok niego zinformatyzowanego zwykłego postępowania upominawczego,
  2. zaprezentowano nieścisłość legislacyjną (właściwie: błąd ustawodawcy i lukę prawną) związaną z podpisem elektronicznym na gruncie elektronicznego postępowania upominawczego,
  3. ukazano relację oficjalnych baz zawodowych pełnomocników do rozwiązań stosowanych w e-sądzie.

Ogólnie ujmując, przedmiotową nowelizację oceniono krytycznie w zakresie elektronicznego postępowanie upominawczego.