Sztuczna inteligencja w sądownictwie

W najnowszym numerze czasopisma „Przegląd Sądowy” adwokat dr Łukasz Goździaszek obszernie przedstawił w artykule „Perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji w postępowaniu sądowym” (Przegląd Sądowy 2015, nr 10, s. 46-60) kluczowe zagadnienia związane ze zwiększeniem automatyzacji postępowania sądowego. Wykorzystanie sztucznej inteligencji jest całkiem realne. Nie sprzyja jednak takim rozwiązaniom niedobra jakość legislacji.

PScoverAI