Archiwum kategorii: Handel elektroniczny

Systemy identyfikacji elektronicznej i usługi zaufania przy składaniu drogą elektroniczną sprawozdań i innych dokumentów finansowych

W dniu 7 X 2020 dr Łukasz Goździaszek wygłosił na konferencji naukowej na Uniwersytecie Szczecińskim pn. „6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych” referat online pt. „Systemy identyfikacji elektronicznej i usługi zaufania przy składaniu drogą elektroniczną sprawozdań i innych dokumentów finansowych”. Tematyka referatu ogniskowała się wokół art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  W wystąpieniu poruszono zatem problematykę Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Mikronawigacja przy wykorzystaniu beaconów

W czasopiśmie „Monitor Prawniczy” (nr 10 z 2016 r.) ukazał się artykuł adwokata dr Łukasza Goździaszka pt. „Mikronawigacja przy wykorzystaniu beaconów”. W artykule zaprezentowano problematykę prawną funkcjonowania beaconów. Beacony są już na tyle rozpowszechnione, że pozwalają zorientować się jak może w praktyce wyglądać Internet Rzeczy.

Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy

W dniu 8.5.2015 adw. dr Łukasz Goździaszek uczestniczył w panelu dyskusyjnym konferencji „Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy – prawna strona przedsiębiorczości”. Konferencja poświęcona była, zgodnie z jej tytułem, problemom młodych przedsiębiorców. Udział dr Ł. Goździaszak związany był przede wszystkim z problematyką handlu elektronicznego i zagranicznego. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim.

Więcej informacji na profilu wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/848016325268243/

SPAM – nowe regulacje

„Prawne aspekty SPAMu” to referat adw. dr Łukasza Goździaszka na konferencji  „Kongresie Bezpieczeństwa Sieci” (Wrocław, 16.4.2015 r.). Każdy wie, że spamować nie wolno. Mniej osób wie jakie sankcje grożą za spamowanie – jest to wykroczenie zagrożone karą grzywny i czyn nieuczciwej konkurencji.

Dotychczasowe dość klarowne regulacje wprost dotyczące SPAMu uległy zmianie 25.12.2014 r. Kluczowy problem to relacja art. 172 Prawa telekomunikacyjne do innych przepisów, w tym względem art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulacje Prawa telekomunikacyjnego nakładają również sankcję w postaci wysokiej kary pieniężnej.

(zdjęcie organizatora)