Archiwum kategorii: Handel elektroniczny

Mikronawigacja przy wykorzystaniu beaconów

W czasopiśmie „Monitor Prawniczy” (nr 10 z 2016 r.) ukazał się artykuł adwokata dr Łukasza Goździaszka pt. „Mikronawigacja przy wykorzystaniu beaconów”. W artykule zaprezentowano problematykę prawną funkcjonowania beaconów. Beacony są już na tyle rozpowszechnione, że pozwalają zorientować się jak może w praktyce wyglądać Internet Rzeczy.

Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy

W dniu 8.5.2015 adw. dr Łukasz Goździaszek uczestniczył w panelu dyskusyjnym konferencji „Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy – prawna strona przedsiębiorczości”. Konferencja poświęcona była, zgodnie z jej tytułem, problemom młodych przedsiębiorców. Udział dr Ł. Goździaszak związany był przede wszystkim z problematyką handlu elektronicznego i zagranicznego. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim.

Więcej informacji na profilu wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/848016325268243/

SPAM – nowe regulacje

„Prawne aspekty SPAMu” to referat adw. dr Łukasza Goździaszka na konferencji  „Kongresie Bezpieczeństwa Sieci” (Wrocław, 16.4.2015 r.). Każdy wie, że spamować nie wolno. Mniej osób wie jakie sankcje grożą za spamowanie – jest to wykroczenie zagrożone karą grzywny i czyn nieuczciwej konkurencji.

Dotychczasowe dość klarowne regulacje wprost dotyczące SPAMu uległy zmianie 25.12.2014 r. Kluczowy problem to relacja art. 172 Prawa telekomunikacyjne do innych przepisów, w tym względem art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulacje Prawa telekomunikacyjnego nakładają również sankcję w postaci wysokiej kary pieniężnej.

(zdjęcie organizatora)

Bitcoin w prawie Unii Europejskiej

„Monety cyfrowe w prawodawstwie unijnym” – referat o takim tytule wygłosił adwokat dr Łukasz Goździaszek na konferencji „Płatności Elektroniczne. Prawne i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych” (26.3.2015, Uniwersytet Wrocławski). Prawo Unii Europejskiej nie zawiera obecnie przepisów wprost dedykowanym wirtualnym walutom. Niemniej Parlament Europejski, Komisja Europejska, a zwłaszcza Europejski Bank Centralny zajmują się problemami związanymi z takimi walutami. W szczególności najpopularniejszą z nich – Bitcoin’ami. Niedawno również do Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynęła sprawa, która skłoni ten organ do zajęcia się problemem wirtualnych walut. Czekamy zatem albo na ewentualne regulacje prawne na szczeblu unijnym, albo chociaż na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE.

Kluczowy problem z bitcoin’ami to spore zmiany wartości. Nie było problemu kiedy ich wartość rosła, ale kilka miesięcy temu trend odwrócił się. Z kolei najważniejszy obecnie problem o charakterze prawnym z wirtualną walutą to kwestia jej opodatkowania. Obciążenie obrotu bitcoin’ami podatkiem znacząco zmniejsza ich atrakcyjność. Warto zaznaczyć, że państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, nie zakazują obrotu wirtualnymi walutami. Nie są jednak traktowane jak tradycyjny pieniądz.