Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

W dniu 27 listopada 2018 r. adwokat dr Łukasz Goździaszek w „Magazynie Popołudniowym” na antenie „Akademickiego Radia Luz” (91,6FM) przedstawił w ramach wywiadu podstawowe zagadnienia dotyczące projektu unijnej dyrektywy w sprawie praw autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Propozycja nowego prawa, określanego potocznie mianem ACTA 2, odmiennie niż obecnie reguluje odpowiedzialność portali internetowych i mediów społecznościowych za treści zamieszczane na nich przez użytkowników . Szczególnie kontrowersje budzi art. 13 projektowanej dyrektywy.

Więcej o stanowisku dr Ł. Goździaszka wobec projektu dyrektywy unijnej w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym na BLOGu prawo-internetu.pl (kliknij w link).

Podpis elektroniczny i inne usługi zaufania

Na YouTube został zamieszczony fragment wykładu dr Łukasza Goździaszka pt. „Podpis elektroniczny i inne usługi zaufania” (z dnia 19 listopada 2018 r.) w ramach przedmiotu „Informatyzacja administracji publicznej” na Stacjonarnych Studiach Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Analogiczny wykład przeprowadzono na Studiach Niestacjonarnych Administracji (w dniu 18 listopada 2018 r.). W ramach wykładu zaprezentowano kluczowe zagadnienia prawne i informatyczne związane z pięcioma usługami zaufania, w szczególności z podpisem elektronicznej. Scharakteryzowano stosowne przepisy unijnego rozporządzenia nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS) oraz polskiej ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Wykład na Studiach Stacjonarnych Administracji:

Wykład na Studiach Niestacjonarnych Administracji:

Dydaktyka 2018/2019 i nagroda za osiągnięcia

W roku akademicki 2018/2019 adwokat dr Łukasz Goździasze prowadzi na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego następujące zajęcia dla studentów:

  • wykład  „Elektroniczne postępowanie upominawcze” na studiach prawniczych,
  • wykład ” Informatyzacja administracji publicznej” na studiach administracyjnych,
  • laboratorium „Obsługa prawniczych baz danych” na studiach prawniczych,
  • oraz laboratorium „Techniki informacji i komunikacji” na studiach administracyjnych.

Nadto prowadzone są dwa seminaria magisterskie z zakresu Prawa Internetu i Technologii (jedno dla studentów prawa, a drugie dla studentów administracji). Łącznie słuchaczami  zajęć prowadzonych przez Ł. Goździaszka jest około 500 studentów w roku akademickim 2018/2019. Wszystkie zajęcia dotyczą kwestii prawno-informatycznych.

Fragmenty wykładów dostępne są na kanale „Łukasz Goździaszek” na YouTube, w tym zeszłoroczne wykłady zgrupowane w playlistę:

W dniu 15.11.2018 r. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał Ł. Goździaszkowi nagrodę rektorską za osiągnięcia dydaktyczne uzyskane w 2017 roku.

Dane osobowe w IT

W dniu 14 grudnia 2017 r. adwokat dr Łukasz Goździaszek wygłosił wykład „Zarządzanie danymi osobowymi w kontekście zawierania i realizacji umów IT” w ramach warsztatów „Prawne aspekty umów i rozwiązań IT w organizacji” organizowanych przez dziennik „Rzeczpospolita”. W czasie referatu przedstawiono głównie problematykę zakresu pojęcia danych osobowych oraz zagadnienia związane z formą czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

O płatnościach bezgotówkowych i eIDAS

W ostatnich dniach ukazały się dwie publikacje prasowe zawierające wypowiedzi adwokata dr Łukasza Goździaszka:

  • „Poland Consults On Compulsory Digital Payments” w magazynie „Payments Compliance”,
  • „E-skrzynka zastąpi e-PUAP? Szczegóły w I kwartale 2018 roku” w „Dziennik Gazeta Prawna”.

Pierwsza wypowiedź dotyczyła projektu legislacyjnego upowszechniającego płatności bezgotówkowe – precyzyjniej zobowiązania organów podatkowych i przedsiębiorców do akceptacji takiej formy płatności. Projektowane normy prawne szczegółowo określają w znacznej mierze kwestie techniczne związane z tym obowiązkiem. Jednak brakuje w nich wskazania konsekwencji niezrealizowania tego obowiązku, jak też wielu innych dość przyziemnych, jednak częstych, problemów związanych z płatnościami bezgotówkowymi (m.in. awarie techniczne). Również zakres podmiotowy obowiązku budzi obowiązku, ponieważ nie jest jasne dlaczego akurat wskazane podmioty publiczne i znaczna część przedsiębiorców ma być zobowiązana.

Z kolei w drugiej publikacji adwokat dr Łukasz Goździaszek wskazał na problemy z obecnym systemem doręczeń stosowanym przez podmioty publiczne. Choć plany upowszechnienia doręczeń za pomocą komunikacji elektronicznej (wskutek rozwoju rozporządzenia eIDAS) są trafne, to zmiany powinny wiązać się z eliminacją mankamentów dotychczasowego systemu. Kluczowym problemem jest zaś zbyt szerokie stosowanie fikcji doręczenia. Nowy „elektroniczny” system doręczeń powinien w obecnych czasach jedynie w minimalnym zakresie opierać się na fikcji doręczenia zamiast faktycznego doręczenia.